ບົດຮຽນ ວິຊາ ບໍລິຫານການສຶກສາ

ວິຊາ ບໍລິຫານການສຶກສາ ຮຽນ ຢູ່ພາກຮຽນທີ 2 ປີ 5 ມີແຕ່ບົດທີ 1 ເຖິງ ບົດທີ 5 ທ່ານສາມາດ ດາວໂລດຕາມລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ບົດທີ1:http://www.ziddu.com/download/18935855/lesson1.rar.html

ບົດທີ2:http://www.ziddu.com/download/18935856/lesson2.rar.html

ບົດທີ3:http://www.ziddu.com/download/18935854/lesson3.rar.html

ບົດທີ4:http://www.ziddu.com/download/18935857/lesson4.rar.html

ບົດທີ5:http://www.ziddu.com/download/18935853/lesson5.rar.html

ຂພຈ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນແຕ່ລະບົດເພື່ອສະດວກໃນການດາວໂລດມັນຈີ່ງໄວ  ແຕ່ຖ້າຢາກໄດ້ໝົດທັງ 5 ບົດກົດຕາມລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ເລີຍ

ລວມທັງ 5 ບົດ: http://www.ziddu.com/download/18935882/Attachments.rar.html

 

Advertisements

ບົດເຝິກຫັດ ແລະ ບົດທວນ ວິຊາ: ຄອມພິວເຕີ ພື້ນຖານ

ບົດເຝິກຫັດ Excercice 1

ບົດທວນຄືນ format

ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ ວິທະຍາໄລການເງິນ ແມ່ນໃຫ້ສົ່ງບົດເຝິກຫັດທີ່ phuangkeopkc@hotmail.com ບ່ອນ Subject ໃຫ້ຂຽນ Excel 1 ສຳລັບປີ 1 ແລະ Excel 2 ສຳລັບປີ 2

ກຳນົດສົ່ງ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 7/2/2012

Mail: phuangkeopkc@hotmail.com

ບົດຮຽນ ວິຊາ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ທ່ານສາມາດດາວໂລດໄດ້ທີ່ນີ້ (ບົດທີ່ 1-10):

MISLesson1,MISLesson2 ,MISLesson3,MISLesson4,MISLesson5,

MISLesson6,MISLesson7,MISTLesson8,MISTLesson9,MISTLesson10

ຖ້າ link ໃດໂລດບໍ່ໄດ້ ກະລຸນາບອກແດ່

ວິທີການຂ້າ Virus ຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນ

kill Virus

ສອນລົງ Windows XP Professional

ວິທີ ທີ່ 1: ສາມາດດາວໂລດ link ໄດ້   ທີ່ນີ້
click here to Download
ຫຼື
ວິທີ ທີ່ 2: ສາມາດເບີ່ງອີກຮູບແບບໜື່ງໄດ້   ທີ່ນີ້
click here to Download

ປ້ອງກັນ: ແນະນຳເວບ VB.net Database

ບົດຄວາມນີ້ມີລະຫັດຜ່ານປ້ອງກັນຢູ່. ເພື່ອເບີ່ງບົດຄວາມ ກະລຸນາໃສ່ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານດ້ານລຸ່ມນີ້:

clipການສອນ

ທ່ານສາມາດເບີ່ງລິງຈາກ clip   ທີ່ນີ້ ໄດ້ ເພື່ອການຮຽນຮູ້ຕ່າງໆ