ໂປຼແກຼມ FTP

ໂປຼແກຼມ FTP  ທ່ານສາມາດໃຊ້ໂປຼແກຼມນີ້ເພື່ອອັບໂລດຂໍ້ມູນຈາກ Hosting ດາວໂລດໄດ້ ສຳຫຼັບWindow ທີ່ນີ້

Download

ໂປຼແກຼມ FTP  ທ່ານສາມາດໃຊ້ໂປຼແກຼມນີ້ເພື່ອອັບໂລດຂໍ້ມູນຈາກHosting ດາວໂລດໄດ້ ສຳຫຼັບ Linux ທີ່ນີ້

Download

ໂປຼແກຼມ FTP ທ່ານສາມາດໃຊ້ໂປຼແກຼມນີ້ເພື່ອອັບໂລດຂໍ້ມູນຈາກHosting ດາວໂລດໄດ້ສຳຫຼັບMax ທີ່ນີ້

Download

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: